Infra- ja teollisuusrakentaminen

Rakentamisen erikoistyöt ja kokonaisurakoinnit

RTA-YHTIÖT rakentaa Suomen huoltovarmuutta teollisuus- ja infrarakentamisessa. Toteutamme maahamme mm. voimalaitoksia, sähköasemia ja kaukolämpölinjoja energian saannin turvaamiseksi. Rakennamme myös elintärkeää kunnallistekniikkaa, kuten vesi- ja viemäriverkostoja sekä maakaapelointeja tietoliikenneyhteyksiä varten. Saneeraamalla vanhoja teollisuuskohteita tai rakentamalla alueelle uutta olemme mukana kehittämässä teollisuutta ja varmistamassa sen toimintakykyä kaikissa olosuhteissa.

 

Asiakkaitamme ovat niin teollisuusyritykset, yksityiset rakennuttajat kuin kunnat ja valtio liikelaitoksineen. Tutustu yhteisiin projekteihimme työmaatarinoiden ja referenssien kautta:

Työmaatarinat

Referenssit

Kuva: Tomi Parkkonen, Gasum

RTA-YHTIÖT rakensi Gasum Oy:n biokaasulaitoksen Lohjalle

Ympäristötietoisuus ja kiihtyvä ilmastonmuutos tuovat mukanaan uusia haasteita myös rakennusurakoitsijoille. Gasumille rakennettu biokaasulaitos oli RTA-yhtiöiden suurin hanke vuonna 2020. Urakan kokonaisarvo oli 6,38 miljoonaa euroa. Noin vuoden kestänyt urakka oli mielenkiintoinen itse biokaasuprosessin sekä työmaalla toimineiden monikansallisten asennusryhmien vuoksi.

Ennakointi mahdollistaa täsmälliset toimitukset

Työmaalla, jossa jokainen työvaihe on tarkkaan aikataulutettu, on oltava jatkuvasti tilanteen tasalla. Työmaan suunnittelussa tärkeintä on ennakointi, toteaa RTA:n työpäällikkönä biokaasulaitoksella toiminut Juha Ojala. Jokainen työvaihe suunnitellaan siten, että rakennustarvikkeiden ja työvoiman oikea-aikainen saapuminen työmaalle toteutuu mahdollisimman täsmällisesti. Tämä varmistaa sekä työn sujuvuuden että turvallisuuden. Juhan sanoihin kannattaa luottaa, koska hän on aloittanut työnjohtajana RTA-yhtiöissä jo vuonna 1994.

Korona iskee työmaan aktiivisimpaan vaiheeseen

Lohjan biokaasulaitostyömaan aikataulu oli välitavoitteineen erittäin tiukka. Heti työmaan alusta alkaen työt oli aikataulutettava tarkasti ja aikataulua oli päivitettävä viikoittain, kuvailee Lohjalla työmaan vastaavana työnjohtajana toiminut Anu Hakkarainen. Aikataulua ei suinkaan helpottanut se, että Covid-19 pakotti pienentämään työryhmien kokoa ja porrastamaan taukoja. Biokaasulaitoksen monikansalliset laiteasennusryhmät ja muut rakentajat täytyi mahdollisten tartuntojen välttämiseksi sijoittaa erillisiin taukotiloihin. Erilaiset aikataulutukset ja rajoitukset ovat varmasti aiheuttaneet harmaita hiuksia monelle projektiin osallistuneelle, kertoo työpäällikkö Juha Ojala.

Ihmissuhdetaidot ja stressisietokyky kunniaan

Selkeä viestintä, aikataulutuksen valvonta ja ihmissuhdetaidot korostuvat tällaisilla työmailla, joissa on ihmisiä eri kulttuureista. Työmailla tulee aina vastaan tilanteita, joissa töitä joudutaan syystä tai toisesta hieman koordinoimaan uudelleen. Rakentamisen ammattitaito, stressinsietokyky ja ratkaisukeskeisyys ovat tärkeitä menestystekijöitä työympäristössä, jossa rakenteiden toteuttajat ja laitteiden asentajat pyrkivät tekemään työnsä sekä ajallaan että turvallisesti.

Laiteasennusten edetessä ja käyttöönoton lähestyessä työmaalle tulee entistä enemmän kohteen loppukäyttäjiä. Heidän kanssaan asiointi on päivittäistä paikanpäällä tapahtuvaa kommunikointia sekä tietojen vaihtoa. Se on vastaavan työnjohtajan aikaa vievin, mutta tärkein tehtävä työ projektin loppupuolella. Onneksi työmaa saatiin valmiiksi ajallaan, toteaa Anu Hakkarainen helpottuneena.

Tietoja kohteesta:

Käyttöönottovuosi:
2021

Jätteenkäsittelykapasiteetti:
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti:
40 GWh/a

Luomulannoitteiden tuotanto:
50 000 t/a

Sulje

Teollisuusrakentamista vankalla kokemuksella

Teksti Mari Korhonen, Kuva Riku Kylä

Teollisuuden ja infrahankkeiden erikoisurakointiin keskittynyt RTA-Yhtiöt Oy on tunnettu tehokkaasta projektinhallinnastaan ja vankkumattomasta ammattitaidostaan. Vuonna 1968 rakennusneuvos Raimo T.A. Virtanen aloitti yrityksen toiminnan yhden koneen yhtiönä. Yli 50 vuoden kokemuksella teollisuuden rakentamisen tarpeisiin ratkaisuja räätälöinyt RTA-Yhtiöt on kasvanut vuosien varrella tästä pienestä koneurakointeja tuottavasta perheyrityksestä miljoonaprojekteja tinkimättömällä ammattitaidolla toteuttavaksi infra- ja kokonaisurakoitsijaksi. Toiminnan ajurina on yrityksen koko puolivuosisataa kestäneen historian ajan ollut vahva sekä maanläheinen ote rakentamiseen.

– Olemme samaan aikaan sekä joustavia että jämptejä. Pysymme aikatauluissa, vaikka olosuhteet matkan varrella muuttuisivatkin. Syvä ymmärryksemme erilaisista projekteista tekee yhteistyöstämme tilaajan kanssa aina sujuvaa, työpäällikkö Janne Heinonen RTA-Yhtiöiltä kertoo.

Projektinhallinnalla iso rooli

RTA-Yhtiöillä keskitytään työntekijöiden ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja pettämättömään projektinhallintaan.

– Meillä projektien vetäjät ja työnjohtajat ovat pitkälle koulutettuja alansa ammattilaisia, jotka tekevät työnsä suurella ammattiylpeydellä. Panostamme täsmällisyyteen ja helpotamme näin aina myös asiakkaidemme arkea. Suurin vahvuutemme on projektinhallinnassa, ja pääsääntöisesti pärjäämme urakointikilpailussa aina sitä paremmin, mitä vaativampi rakennushanke on kyseessä, Heinonen toteaa
hymyillen.

 

“KOKEMUS TUO ymmärryksen riskeistä, mikä helpottaa niiden ennaltaehkäisyä.”

 

Mittava urakointihanke

Tällä hetkellä yksi RTA-Yhtiöiden mittavimmista työn alla olevista urakointihankkeista on Vantaan Tammiston sähköaseman uusimiseen liittyvä rakennusurakointi. Suomalaisen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n hallinnoima hanke varmistaa pääkaupunkiseutulaisten sähkönsaannin nyt ja tulevaisuudessa. RTA-Yhtiöt valikoitui projektin rakennusurakoitsijaksi kilpailutuksen seurauksena.

– Tammistossa sijaitseva kantaverkon sähköasema on pääkaupunkiseutulaisten sähkönsaannin solmukohta. Nyt ikääntynyt avokytkinlaitos uusitaan sisäkytkinlaitokseksi, mikä edellyttää todella mittavia maanrakennustöitä. RTA-Yhtiöt valikoitui hankkeen rakennusurakoitsijaksi, koska oli yksinkertaisesti kustannustehokkain, projektipäällikkö Jarmo Henttinen Fingridiltä kertoo.

RTA-Yhtiöiden pitkä kokemus näkyy valttina hintakilpailussa.

– Kokemus tuo ymmärryksen riskeistä, ja riskien ymmärtäminen tekee niistä ennaltaehkäistäviä ja hallittavia. Näin hinnoitteluun ei tarvitse laskea niin paljoa riskivaraa, Heinonen toteaa.

RTA-Yhtiöillä ja Fingridillä on pitkä kokemus yhteistyöstä.

– RTA-Yhtiöt on meille luotettava kumppani, joka tekee laadukasta jälkeä ajallaan. Yhteistyömme joustaa molempiin suuntiin, ja kumpikin tekee täsmällisesti sen mitä sovitaan, urakointityön tilaajan edustaja Henttinen kiittelee yhteistyötä RTA-Yhtiöiden kanssa.

Tammiston sähköaseman uusimisella on merkittävä vaikutus pääkaupunkiseutulaisten elämään.

– Alun perin Tammiston sähköasema on rakennettu 50-luvulla, eikä sen kapasiteetti riitä täysin täyttämään tämän päivän vaatimuksia. Siitäkään huolimatta, että asemaa on vuosikymmenten aikana kehitetty. Avokytkinlaitoksen muutos sisäkytkinlaitokseksi turvaa sähkönsaannin toimitusvarmuuden pääkaupunkiseutulaisille tulevaisuudessakin, Henttinen avaa miljoonaprojektin yhteiskunnallista merkitystä.

Mittava uudistamishanke valmistuu vuoden 2021 aikana, mutta RTA-Yhtiöiden ja Fingridin yhteistyö ei pääty tähän.

– Yhteistyömme jatkuu uusien projektien parissa, Henttinen ja Heinonen kiittelevät.

Sulje
Urakointi oli lukuisine työvaiheineen ja aliurakointeineen erityisen laaja. Julkisivun tiilimuuraukset sisälsivät 130 000 kappaletta tanskalaisvalmisteisia tiiliä.

Tammiston sähköasemauudistus oli mittavuudessaan omaa luokkaansa

Suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi Vantaan Tammiston sähköaseman täyssaneeraukseen noin 17,5 miljoonalla eurolla. Maanrakennus- ja rakennusurakoinnista vastasi RTA-Yhtiöt pettämättömällä projektijohdon ammattitaidollaan. Vuoden 2022 lopussa valmistunut projekti oli yksi yhtiön historian mittavimmista sähköasemahankkeista.  

Fingridin hallinnoiman Tammiston sähköaseman uudistaminen oli osa pääkaupunkiseudun isoa investointihanketta, jolla yhtiö vastaa seudun kasvavaan sähköntarpeeseen ja turvaa sähkönsaantia tulevina vuosikymmeninä. RTA-Yhtiöt sai urakoinnin kilpailutuksen seurauksena:

– Tammistossa sijaitseva kantaverkon sähköasema on pääkaupunkiseutulaisten sähkönsaannin solmukohta. Nyt ikääntynyt avokytkinlaitos uusitaan sisäkytkinlaitokseksi, mikä edellyttää todella mittavia maanrakennus – ja rakennustöitä. RTA-Yhtiöt valikoitui hankkeen rakennusurakoitsijaksi, koska oli yksinkertaisesti kustannustehokkain, projektipäällikkö Jarmo Henttinen Fingridiltä kertoo.

Merkittävä valtti hintakilpailuissa on RTA-Yhtiöiden pitkä kokemus. Se tuo ymmärrystä riskeistä ja tekee niistä ennakoitavia ja hallittavia. Näin hinnoitteluun ei tarvitse laskea niin paljoa riskivaraa.

Rakennusurakointi kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon naapurissa käynnistyi kesäkuussa 2020. Suurin osa RTA:n vastaamasta urakasta oli tehty vuotta myöhemmin, jolloin työmaa luovutettiin laiteasentajien haltuun. Tämän jälkeen tehtiin maanrakennus- ja perustöitä laiteasentajalle aliurakkana sekä viimeisteltiin oman urakan töitä.

Kaikki osaaminen pelissä

Urakointi oli lukuisine työvaiheineen ja aliurakointeineen erityisen laaja. Maanrakennus- ja aluetöinä toteutettiin muun muassa kaivuuta, louhintaa, tien rakentamista ja asfaltointia. GIS-rakennuksen rakentamiseen kuului paikallavalutöitä, elementtiasennuksia, teräsrakenteita, vesikattotöitä, julkisivumuurausta ja niin edelleen. Lisäksi suoritettiin muuntajien UMBRA-käsittelyä.

– Paikallavalut sisälsivät raudoitusta 120 000 kiloa ja betonointia 800 kuutiota. Betonielementtejä asennettiin 251 kappaletta. Julkisivun tiilimuuraukset sisälsivät 130 000 kappaletta tanskalaisvalmisteisia tiiliä. Lisäksi työmaa-alueella suoritettiin louhintaa noin 3000 kuution edestä. Esimerkit kertovat hyvin niin työmäärästä kuin osaamis- ja resurssitarpeesta, kertoo työpäällikkö Janne Heinonen.

Parhaimmillaan työmaalla oli samaan aikaan useita kymmeniä aliurakoitsijoita koneineen. Tässä kokonaisuudessa työsuunnittelu, aikataulutus ja aliurakoiden yhteensovittaminen olivat avainasemassa. Myös työturvallisuuden piti olla huippuunsa viritetty.

– Työskentelimme toimivan sähköaseman alueella. Se tarkoitti, että esimerkiksi suuria louhintatöitä tehtiin voimajohtojen, ilmalinjojen ja suurjännitteiden keskellä.
Yllätyksiltäkään ei vältytty

Työ toteutettiin taloudellisten ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti, vaikka työmaalla riitti myös haasteita. Aikataulupainetta aiheuttivat varsinkin suurten louhintojen aiheuttamat lisätyöt sekä sähköaseman vaativa arkkitehtuuri, jossa tanskalaisesta tiilestä tehty julkisivu toteutettiin neljällä eri muuraustyylillä.

 

Oman jännitysmomenttinsa hankkeeseen toi Uudenmaan koronasulku. Se aiheutti hetkittäin yllättäviä resurssivajauksia tartuntojen ja niistä seuranneiden karanteenien vuoksi. Myös sosiaalitilojen käyttöä jouduttiin rajaamaan ja porrastamaan, mikä sekin aiheutti ylimääräistä päänvaivaa.

– Korona tuli puun takaa, eikä siihen pystytty ennakolta täysin varautumaan. Onneksi kokemus auttaa ratkaisemaan vaikeatkin tilanteet parhain päin.

Projektityön ja yhteispelin taidon näyte 

Vaativan hankkeen valmistuminen oli saumattoman yhteispelin tulosta. RTA:n oma projektitiimi koordinoi työmaatapahtumia tottuneesti. Alihankintakumppaneiden työtä valvottiin tiiviisti työmaalla olevan työnjohdon toimesta. Koska laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet täytettiin, asiakas ja oman yrityksen johto olivat tyytyväisiä.

– On aina hienoa saada asiakkaalta kiitosta projekteista, joiden eteen on yhdessä tehty paljon töitä. Koko sähköasemahankkeen onnistumisella on myös isompi merkitys sähkönsaannin turvaamisessa pääkaupunkiseudun ihmisille.

Yhteistyö Fingridin kanssa jatkuu uusien projektien parissa. Seuraavaksi ryhdytään urakoimaan Espoon Hepokorven sähköaseman yhteishanketta Kehä III -tien varteen.

– Luotettavalla rakennusurakoinnilla ja projektinjohdolla on kysyntää, kun sähköasemia ja voimalaitoksia Suomessa lähivuosina uusitaan. Vihreä siirtymä lisää osaltaan uusien sähkölaitosten tarvetta. Tämä sopii meille ja osaamispalettiimme täydellisesti, iloitsee Heinonen.

Vantaan Tammiston uusi sähköasema:

 • Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n hallinnoima sähköasema.
 • Käyttöikänsä päähän tulleen avokytkinlaitoksen muutos sisäkytkinlaitokseksi.
 • Uudistettu sähköasema kytkee Helsingin ja Vantaan kiinni kantaverkkoon.
 • Laitoksen läpi menee vuosittain sähköenergiaa noin 1,3 TWh.
 • Lisää sähkön toimitusvarmuutta pääkaupunkiseudulla entisestään.
 • Näkyvällä paikalla sijaitseva sähköasema on arkkitehtonisesti näyttävä.

RTA:n rakennusurakointi kohteessa:

 • Kohteen urakkahinta kokonaisuudessaan yli 6 milj. euroa
 • Urakka-aika 06/2020–12/2022

Tammiston sähköaseman rakennusurakan projektinjohdosta vastasi ammattitaitoinen kaksikko: työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja Janne Heinonen sekä työnjohtaja Jesse Aspholm.

 

Teksti Riikka Lång

Sulje

BALTIC CONNECTOR - Kaasun kompressori- ja mittausasema, INKOO, 2019

Maarakennus- ja rakennustekniset työt, pääurakka

Tilaaja: Baltic Connector Oy

Urakka-aika: 4/2018 – 9/2019

Urakkasumma: 6 milj. €

Inkoon Svartbäckin alueelle rakennettu asema koostuu kaasun kompressori- ja määrämittausasemasta. Kompressoriasemalla säädetään kaasun virtausta, ja mittausasemalla mitataan kaasun määrää ja analysoidaan sen laatua.

RTA-YHTIÖT rakensi alueelle 7 erillistä rakennusta; mittausrakennuksen, kompressorihallin, toimisto- ja huoltorakennuksen, sähkö- ja instrumentointirakennuksen, venttiilisuojarakennuksen, kylmän varaston sekä autokatoksen. RTA-YHTIÖILLE alistettuina urakoina kohteessa toteutettiin LVI-, rakennusautomaatio- sekä rakennussähkötyöt.

Sulje

Länsisalmen sähköasema, Vantaa, 2017 - Fingrid, maarakennus- ja rakennustekniset työt

Maarakennus-, perustus- ja rakennustekniset työt, pääurakka

Tilaaja: Fingrid Oyj

Urakka-aika: 6/2016 – 2/2018

Urakkasumma: 5,3 milj. €

400 kV muuntajan betonirakenteiden rakentamisen sekä GIS-rakennuksen maa- ja rakennustekniset työt. Urakkaan kuului lisäksi sähköaseman aluetyöt sisältäen aidat, kaapelikanavat, laite- ja portaaliperustukset. Rakennusurakkaan kuului elementtiasennustyöt suunnitteluineen, talotekniikkatyöt ja teräsrakenteet.

Sähköaseman suunnittelija Parviainen Architects voitti World Architecture Festival 2018, Production, Energy & Recycling sarjan ensimmäisen palkinnon.

Sulje

KYVO3, Biolaitoshanke, Kymijärvi, Lahti Energia Oy

Maarakennus- ja perustustyöt, pääurakka

Tilaaja: Lahti Energia Oy

Urakka-aika: 9/2017 – 1/2018

Urakkasumma: 2,2 milj. €

KYVO3 hankkeessa urakkaamme kuului mittavat raudoitus- ja betonointityöt tiukassa aikataulussa. Kohteeseen valettiin kertavaluna 2.100 m3 pohjalaatta 2 vuorokauden aikana. Lisäksi urakkaan kuului piipun perustusten 750 m3 kertavalu. Kokonaisvalumäärä kohteessa oli yli 5.000 m3 ja työaika kokonaisuudessaan vain 4,5 kuukautta.

Sulje

Pursialan voimalaitos, polttoaineen vastaanottorakennus, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli, 2017

Maarakennus- ja perustustyöt, pääurakka

Tilaaja: Etelä-Savon Energia Oy

Urakka-aika: 1/2017 – 12/2017

Urakkasumma: 4,2 milj. €

Hankkeeseen sisältyi polttoaineen vastaanottorakennuksen, siilon ja kuljettimien perustustyöt. Rakennuksen perustukset tehtiin 2-6 m vedenpinnan alapuolelle visitiiviillä porapaaluseinällä. Siilorakennuksen perustus- ja paikallavaluseinät rakennettiin elementeistä ja paikallavaluna talviolosuhteissa. Seinien rakennesuunnittelu sisältyi myös urakkaan. Lisäksi hanke sisälsi seulomon ja kuljettimien perustusten rakentamisen, siilon sähkökeskuksen ja erillisvalvomotilojen pölynsidontakäsittelyn. Maarakennusurakkaan sisältyi myös ympäröivän alueen maatäyttö, tiivistys sekä pintarakenteet, tukimuurin ja kaiteiden rakentaminen.

Sulje

Ämmässuon kompostilaitoksen tukiainekatoksen ja siihen liittyvien pohjarakenteiden ja ilmastuskanavien rakentaminen, HSY, 2018

Maarakennus- ja perustustyöt, pääurakka

Tilaaja: HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Urakka-aika: 4/2018 – 12/2018

Urakkasumma: 1,4 milj. €

Sulje

Europressin toimiston laajennus, Kerava, 2019

Talonrakennustyöt, pääurakka

Tilaaja: Kiinteistö Oy Kervavan Huhtimontie 16, c/o Julius Tallberg -Kiinteistöt Oyj

Urakka-aika: 2/2019 – 9/2019

Urakkasumma: 0,8 milj. €

Sulje

Kynttilätie ja Lasitehtaantie vesihuoltosaneeraus, Riihimäki, 2019

Tilaaja: Riihimäen vesihuoltolaitos

Urakka-aika: 5/2019 – 12/2019

Urakkasumma: 1,5 milj. €

Riihimäen Herajoen kaupunginosassa sijaitsevan Kynttilätien vesi- ja viemäriputkien saneeraus sekä paineenkorotusaseman hankinta. Urakkaan kuului myös Lasitehtaantien vesi- ja viemäriputkien saneeraus.

Sulje

Stora Enso TRIM-projekti, RU01-RU03, Lahti, Stora Enso Packaging Oy, 2018

Tilaaja: Stora Enso Packaging Oy

Urakka-aika: 12/2016 – 2/2018

Urakkasumma: 3,8 milj. €

Tehdasrakennuksen laajennus- ja uudisrakennuksien rakentaminen sekä sisäpuolen vaativat purkutyöt tuotannon ollessa käynnissä. Hanke sisälsi suojaseinien rakentamista, asbestipurkuja, alipaineistusta sekä vaativia sisärakenteiden muutostöitä.

Sulje

GASUM kaasuntankkausasemien rakentaminen

RTA-YHTIÖT OY on rakentanut useita kaasuntankkausasemia Suomeen energiayhtiö Gasumille. Haluamme olla rakentamassa pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja edistämässä kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Olemme rakentaneet Gasumille seuraavat kaasuntankkausasemat:

2019, Seinäjoki, Roves

2019, Lahti, Kujalan Jäteasema

2018, Salo, Piihovi

2018, Vantaa, Porttipuisto, IKEA

2017, Jyväskylä, Kanavuori

2017, Vantaa, Tuupakka

2013, Helsinki, Hermanni

Porvoo, Harabacka

Lohja, Muijala

Hyvinkää, Sahanmäki

Riihimäki, Merkos

Helsinki, Ruskeasuolle 2 kpl

Sulje

Olemme rakentaneet tilaajallemme Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:lle useamman liikennealueen.

Keravan linja-autovarikon rakentaminen, Kerava, 2019

Urakka-aika: 3/2019 – 7/2019

Urakkasumma: 0,5 milj. €

 

Linja-autojen pysäköintialueen rakentaminen, Espoo

Urakka-aika: 2016  

Urakkasumma: 0,3 milj. €

 

Linja-autovarikon maarakennus-, LVI- ja rakennustekniset työt, Veturitie, Helsinki

Urakka-aika: 2015

Urakkasumma: 0,43 milj. €

Sulje

KWH Freeze, pakastevaraston laajennukset, Vantaa

RTA-YHTIÖT OY on tehnyt KWH Freezelle useamman laajennusprojektin kumppanina. Laajennukset ovat sisältäneet mm. maarakennus-, paalutus- ja perustustöitä sekä viemäri- ja kaapeliputkituksia ja elementtiasennuksia.

Tilaaja: KWH FREEZE OY

vuonna 2019, hanke on käynnissä

vuonna 2018, 2,2 milj. €

vuonna 2017, 1,4 milj. €

vuonna 2016, 1,3 milj. €

vuonna 2014, 1,5 milj. €

Sulje

Riihimäen Kaukolämpö Oy, sopimuskausi 2018-2020 käynnissä

KVR-vuosiurakka, KL johtojen rakentaminen, DN 25-250

Urakkasumma n. 2 milj. € vuosille 2018-2020

Vuosina 2010-2018 urakkasumma yhteensä oli n. 7 milj. €

Vuonna 2007 toteutimme kaukolämmön siirtolinjan DN 500 rakentamisen Ekokem Oy:lle välillä Riihimäki-Hyvinkää. Siirtolinjan pituus oli 11 km.

 

Helsingin Energia Oy, 2014-2016

KL Läntisen alueen rakennustyöt, 2014-2016

Urakkasumma 3,4 milj. €

Sulje

Pohjanrakennus- ja rakennustekniset urakat

S-Market Nöykkiö esirakennusurakka

Helsingin Osuuskauppa Elanto

2021

GIS-Asemarakennus

Hitachi ABB Power Grids

2021

KWH Freeze Pakastevaraston laajennus 2020

Oy KWH Freeze Ab

2021

Lentoparkki koivuhaka

Lentoparkki Oy

2020

Lohjan Biokaasulaitoksen biokaasun jakeluputki ja paineenkorotusasema rakennustekniset työt

Gasum Oy

2020

Lohjan Biokaasulaitos

Gasum Oy

2020

DuPont, HAN0037 Rakennusurakka RU3

Genencor International Oy

2020

Hangon 12MW varakattilan maanrakennus ja perustusurakka

Adven Oy

2020

Encore Biowaste Transfer Station

Gasum Oy

2020

KWH Freeze Pakastevaraston laajennus 2018

Oy KWH Freeze Ab

2020

Lopen tehtaan varastokenttä

Lakan Betoni Oy

2020

Inkoon Kompressoriasema

Baltic Connector Oy

2019

Adven, ECF001 Hangon 12 MW varakattila

Adven Oy

2019

Tervakoski Oy. Paalivarasto

Tervakoski Oy

2019

Baltic Connector, kompressioasema

Baltic Connector Oy

2019

Metropolia Myllypuron kampus

YIT Rakennus Oy

2019

DuPont, HAN0032 Tank Farm

Genencor International Oy

2019

Kujalan jätekeskus, Murre, tulipalovahinkojen korjaus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

2019

Pohjolan kaupunkiliikenne, vaihe 2

Pohjolan kaupunkiliikenne Oy

2017

Kujalan jätekeskus, Murre, tulipalovahinkojen korjaus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

2017

Stora Enso, Heinola, HTC Demo koetehdas

Stora Enso

2019

Onninen, siirtymälaatta

Onninen

2019

Versowood tukkilajittelu

Versowood

2019

Stora Enso, Heinola, Kopeko toimistosaneeraus

Stora Enso

2019

Toimistorakennuksen rakentaminen, maarakennusurakka

KWH Freeze Oy

2019

Pakastevaraston laajennus, maarakennusurakka

KWH Freeze Oy

2019

Stora Enso, SE Lahti puhallinkoppi

Stora Enso

2018

Tervakoski Oy, Janakkala, PK 12 Rebuild-projekti, maarakennus- ja rakennustekniset työt

Delfort Group/Tervakoski Oy

2018

Stora Enso, seinän uusiminen

Stora Enso

2018

Stora Enso AVANTi Projekti rakennusurakka 06, Lahti

Stora Enso Packaging Oy

2018

Stora Enso TRIM-Projekti 1. vaihe, Lahti

Stora Enso packaging Oy

2018

AVANTI-projekti kartonkikoneen rakennusurakka RU06

Stora Enso Oyj, Heinolan Fluting tehdas

2018

Stora Enso TRIM-Projekti, step 1

Stora Enso Packaging Oy

2018

Gasum, CNG kaasun tankkausaseman rakennusurakka, Piihovi, Salo

Gasum Oy

2018

Fortum Waste Solutions Oy, muovinerotteluhallin maarak./perustustyöt

Fortum Waste Solutions Oy

2018

Gasum, CNG kaasun tankkausaseman rakennusurakka, porttipuisto, Vantaa

Gasum Oy

2018

Pakastevaraston laajennus

KWH Freeze Oy

2018

Pakastevaraston laajennus

KWH Freeze Oy

2017

Jupperin Päiväkoti

Pormaco Oy

2018

Vantaa, Länsisalmen 400kV kytkinlaitoksen ja toisen muuntamon rakennusurakka

Fingrid Oyj

2018

KYVO3 Biolämpölaitoksen Perustusurakka 1

Lahti Energia

2018

Kilpilahden muuntamo M081

Infratek Oy

2019

Muovien erottelu- ja murskauslaitos maarakennus- ja perustustyöt palovesiputkiston rakentaminen

Fortum Waste Solutions Oy (EKOKEM)

2018

Stora Enso, Heinola, soodan liuotus ja autopurkauspaikka

Stora Enso

2018

Aurora M180, Kilpilahti KED, Porvoo, maarakennus-, rakennus- ja kaapelikanaaliurakat

Infratek Oy

2018

Infratek, Nukarin sähköasema

Infratek Oy

2018

Krassikuja päiväkoti, Vantaa

Parmaco Oy

2018

Kuusikkotien päiväkoti, Vantaa

Parmaco Oy

2018

Onninen varastokentän teko Hyvinkää

Onninen Oy

2018

Kannuskuja Päiväkoti, Vantaa

Parmaco Oy

2018

Vaskivuori MRU, Vantaa

Parmaco Oy

2018

Jupperin päiväkoti, Espoo

Parmaco Oy

2018

Heinola Fluthingtehdas toimiston saneeraus

Efora Oy

2018

Onninen, varastokentän teko

Onninen Oy

2017

Läyliäisten koulu

Tammelan Tasorakennus Oy

2017

Janakkalan paloasema, maarakennus, paalutus, putkilinjat

Teknorak Oy

2017

VLBI Teleskooppi

Senaatti Kiinteistöt

2017

Voimalaitokset ja teollisuusrakentaminen

GIS-Asemarakennus

Hitachi ABB Power GRIDS

2021

Lohjan Biokaasulaitos

Gasum Oy

2020

VNJKT7 Vanajan varavoimalaitoksen ympäristö-ja perusparannuwsprojekti

Fingrid Oy

2020

Encore Biowaste Transfer station

Gasum Oy

2020

KWH Freeze Terminaali laajennus 2019

Oy KWH Freeze Ab

2020

EPCM kujala CBG Grid

Gasum Oy

2020

KWH Freeze pakastevaraston laajennus 2018

Oy KWH Freeze Ab

2020

Vanajan Voimalaitos K6

Elenia Lämpö Oy

2020

Du Pont RU1, Hanko

DuPont Oy

2019

Gasum Oy, LNG/LCNG-kaasun tankkausasema Roves Seinäjoki

Gasum Oy

2019

Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas soodan liuotus ja varastointi

Stora Enso Oyj

2019

Stora Enso HTC koetehtaan perustukset ja maanrakennustyöt sekä PR2 SNCR-projekti

Stora Ensio Oyj

2019

LNG/LCNG-kaasun tankkausasema Lahti Kujala

Gasum Oy

2019

Raw Material Tank Farm

Genecor International Oy

2019

Aurora Kilpilahti M081 Muuntamoaseman laajennus

Infratek Oy, nykyisin Omexom Oy

2019

Versowood tukkilajittelun uusiminen

Versowood Oy

2019

DuPont, HAN0032 Tank Farm

Genencor International Oy

2019

POK-säiliöiden uusiminen Gasum

Gasum Oy

2019

Naantalin varavoimalaitos, rak. ja LVI urakka

Fingrid Oyj

2019

Adven, lämpölaitoksen laajennus Hanko

Adven Oy

2019

Stora Enso TRIM-projekti, step 1

Stora Enso Packaging Oy

2018

Ämmässuon Jätteenkäs.keskus, kompostointilaitoksen tukiainekatos

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2018

KYVO3 Biolämpölaitoksen Perustusurakka 1

Lahti Energia

2018

Adven, lämpölaitoksen piipun asennus ja perustusurakka

Adven Oy

2018

ABB, Porvoon sähköasema

ABB

2018

Vantaa, Länsisalmen 400kV kytkinlaitoksen ja toisen muuntamon rakennusurakka

Fingrid Oyj

2018

LNG/LCNG-kaasun tankkausasema, Gasum, Ruokosaari

Gasum Oy

2017

Mikkeli, Pursialan voimalaitos

Etelä-Savon Energia Oy

2017

Fortum Järvenpään voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy

2017

Fortum, lämpökeskuksen rak. Urakka

Fortum Power and Heat Oy

2016

Erikoisrakentaminen: Kaasuntankkausasemien rakentaminen

Gasum Riihimäki runkoputki

Fortum

2019

Gasum Kujala Lahti

Gasum Oy

2019

LNG/CNG-tankkausasema Roves Seinäjoki

Gasum Oy

2019

Gasum Kouvola ja Imatra, varavoimaöljysäilijöiden rakentaminen

Gasum Oy

2018

Gasum Piihovi, Salo

Gasum Oy

2018

Gasum Vantaa Porttipuisto

Gasum Oy

2018

Gasum, LNG/LCNG tankkausasema Tuupakka, Vantaa

Gasum Oy

2017

Gasum, Mäntsälä polttoaineasema

Gasum Oy

2017

Gasum Mäntsälä, varapolttoainejärjestelmä

Gasum Oy

2017

Gasum Helsinki

Gasum Oy

Gasum, tankkausasema Jyväskylä

Gasum Oy

2017

Erikoisrakentaminen: Jätteenkäsittelyalueiden rakentaminen

Ruskeasannan Sortti-aseman risukentän laajennus

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän HSY

2020

Ämmässuo, PVC-hallin pääty

HSY

2019

Ämmässuon kompostilaitoksen tukiainekatoksen rakentaminen

HSY

2018

Hyvinkään Kapulan jätteenkäsittelualueen vesienhallintajärjestelmän rakentaminen

Kiertokapula Oy

2017

Erikoisrakentaminen: Purku-urakat

PHJ, Murre-rakennuksen palovahingon korjaus

Päijät-Hämeen jätehuolto Oy

2019

Stora Enso TRIM-projekti, step 1

Stora Enso Packaging Oy

2018

Viljasiilon purku

Työtehoseura

2018

PHJ Kujalan jätekeskus, Murre tulipalovahinkojen korjaus

Päijät Hämeen Jätekeskus Oy

2017

Lopentien talon purku-urakka

Sinimaa Oy

2016

Kunnallistekninen rakentaminen

Lohjan Biokaasulaitoksen biokaasun jakeluputki ja paineenkorotusaseman rakennustekniset työt

Gasum Oy

2020

Raw Material Tank Farm

Genecor International Oy

2019

Linja-autovarikon maanrakennustyöt

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

2019

Kynttilätie ja Lasitehtaantien vesihuoltosaneeraus

Riihimäen vesi

2019

Metsähovin jätevesi/imeytys

Senaatti-kiinteistöt

2019

Oikokuja vesijohtokanaalit

Kantaputki Oy

2019

Mannilantie 45 Järvenpää

Kantaputki Oy

2019

Tikkurilan Silkki, alueinfra

Renor Oy

2018

Riihimäen varuskunta KL- ja vesijohtoverkon saneeraus

Puolustushallinnon Rak.laitos

2018

Hangonsillan A-alueen massanvaihtourakka II, vesijohdon, jäte- ja hulevesiviemärin rakentaminen sekä katujen rakentaminen ja saastuneiden maiden seulonta

Hyvinkään kaupunki

2018

Hyvinkään Kapulan jätteenkäsittelualueen vesienhallintajärjestelmän rakentaminen

Kiertokapula Oy

2017

Liikennealueiden rakentaminen

HAN0003 -Uusi ajoyhteys

Genecor International Oy

2019

Uusi ajoyhteys DuPont

Genecor International Oy

2019

Kynttilätien ja Lasitehtaantien vesihuollon saneeraus 2019

Riihimäen vesi

2019

Pohjolan kaupunkiliikenne, Keravan linja-autovarikko

Pohjolan Kaupunkiliikenne

2019

Hangonsilta

Hyvinkään kaupunki

2018

Kuusikkotie 5, parkkipaikan laajennus

Helsingin kaupungin asunnot Oy

2018

Finnoonniityn bussivarikko

Pohjolan Kaupunkiliikenne Oy

2018

YIT Pienet työt. Kalliorusnaus, tukimuureja, liikenteenjakajia, näkymäalueiden parannukset

YIT Rakennus Oy

2018

Onninen asfaltointi 2018

Onninen Oy

2018

Riihimäen vankila, P-alue rakentaminen

Senaatti-kiinteistöt

2018

Pohjolan kaupunkiliikenne, vaihe 2

Pohjolan kaupunkiliikenne Oy

2017

Kapula, parkkipaikan laajennus

Kiertokapula Oy

2017

Premix Oy, P-alueen rakentaminen

Premix Oy

2017

Jokela, reunakivien uusiminen

YIT Rakennus Oy

2017

Millog, parkkipaikka

Millog

2017

Hyyppäräntiesilta

Hyvinkään kaupunki

2016

Kaukolämpölinjojen rakentaminen

Riihimäen kaukolämpö Oy, vuosisopimus 2020

Gasum Oy

2020

VJ-ja LV-verkon uusinta

Puolustushallinnon rakennuslaitos

2019

KL-linjan rakentaminen, Riihimäen kaukolämpö

Riihimäen kaukolämpö Oy

2019

Adven Oitti, Linjan katkaisu

Adven Oy

2018

KL Remontit 2019

Riihimäen kaukolämpö

2019-2020

KL Talohaarat 2019

Riihimäen kaukolämpö

2019-2020

KL Varuskunta saneeraus

Riihimäen kaukolämpö

2019

KL Aga

Riihimäen kaukolämpö

2019

KL Paloheimonkatu saneeraus

Riihimäen kaukolämpö

2019

KL Varuskunta saneeraus

Riihimäen kaukolämpö

2019

KL Remontit 2018

Riihimäen kaukolämpö

2018-2019

KL Talohaarat 2018

Riihimäen kaukolämpö

2018-2019

KL Öljynerotuskaivot, sairaala

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Öljynerotuskaivot, Jokikylä

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Väinö Sinisalonkatu

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Radan alitus

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Uramon koulu

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Kalevankatu saneeraus

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Peltosaari talohaarat

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Palloiluhalli

Riihimäen kaukolämpö

2018

KL Talohaarat 2017

Riihimäen kaukolämpö

2017-2018

KL- Remontit 2017

Riihimäen kaukolämpö

2017-2018

KL Peltosaari

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Kalapojankuja

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Keskuskatu

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Aatunkatu

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Pajakatu

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Erätalo

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Käräjäkatu

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Karjaportintie

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Öljynerotuskaivot, sairaala

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Pari-Materia

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Öljynerotuskaivot, Jokikylä

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Väinö Sinisalonkatu

Riihimäen kaukolämpö

2017

KL Radan alitus

Riihimäen kaukolämpö

2017

Helsingin Läntisen alueen KL rakennustyöt

HELEN Oy

2014-2016

Erikoisrakentaminen: Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt

Europress, toimiston saneeraus- ja rakennusurakka

Koy Keravan Huhtimontie 16

2019

Maunulan Yhteiskoulu, maanrak- ja muut työt

Viipurin Reaalikoulu Oy

2019

Metsähovin jätevesi/imeytys

Senaatti-kiinteistöt

2019

Oikokuja vesijohtokanaalit

Kantaputki Oy

2019

Mannilantie 45 Järvenpää

Kantaputki Oy

2019

AS Oy Väinölänrivi

AS Oy Väinölänrivi

2019

As Oy Kanervankulma

Riihimäen öljypoltinhuolto

2019

Asunto Oy Hyvinkään Astreankatu 17

Rakennus Omera Oy

2019

Tikkurilan Silkki, alueinfra

Renor Oy

2018

OT-Kodit, Hyvinkää, maarakennustyöt, pima poistot

Keski-Suomen Betonirakenne Oy

2017

Koy Helsingin Valokaari

Sagax Finland Asset Management

2017

As. Oy Otsonkartano

Isännöinti Isotalo Oy

2017

Heka Tuomarinkylä, piha saneerausurakka

Helsingin Kaupungin asunnot Oy

2017

Tehokasta projektinhallintaa mittavissa rakennuskohteissa

 

Tuotantotarpeiden ja -prosessien muutokset ovat nopeita ja edellyttävät rakennusurakoitsijalta joustavaa reagointia. RTA-Yhtiöiden vahvuus on projektinjohtamisessa, rakennetaan sitten uutta tai korjataan ja laajennetaan olemassa olevaa. Pitkä rakentamisen kokemus tuo ymmärrystä erilaisista projektikohteista ja tekee yhteistyöstämme tilaajan kanssa sujuvaa. Olemme samaan aikaan sekä joustavia että jämptejä. Pysymme aikatauluissa, vaikka olosuhteet matkan varrella muuttuisivatkin.

Monipuolinen maarakentamisen ammattilainen

Isojen teollisuus- ja voimalaitoshankkeiden lisäksi palvelemme pienemmissä maarakennushankkeissa sekä pohjanrakennuskohteissa. Vahvuuteemme on monipuolisuus ja idearikkaus. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme kaikissa maarakennuksen työtehtävissä oman henkilöstömme ja kalustomme voimin sekä merkittävän alihankintaverkostomme avulla. Teemme mm. kunnallistekniikkaa, erilaisia pohjanrakennuskohteita myös vaativissa olosuhteissa sekä kaukolämpölinjojen rakentamista.

Asiakkaitamme ovat

Isoimmissa voimalaitos- ja teollisuushankkeissa palvelemme koko Suomea. Toimintamme muilta osin keskittyy pääasiassa Etelä-Suomen alueelle. Palvelemme energiayhtiöitä, teollisuuden toimijoita, yksityisiä rakennuttajia, kuntia ja valtioita sekä niiden liikelaitoksia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja osuuskuntia.

RTA:n vahvuudet pohjanrakennuskohteissa

RTA:n vahvuudet pohjarakentajana ja -urakoitsijana:

 • Monipuolinen kokemus vaativista pohjarakennustöistä ja projektinjohdosta
 • Ammattitaitoinen tekninen henkilöstö ja asiakastarpeiden ymmärtäminen
 • Laaja ja luotettava alihankintaverkosto
 • Projektinjohto-osaaminen tarjouslaskennasta kokonaisurakkakohteiden toteutukseen
 • Urakoinnin eri osa-alueiden ja työvaiheiden johtaminen sekä yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi
 • Palvelun ketteryys ja nopea ongelmanratkaisu urakkasuunnitelmien ja työmaaolosuhteiden muutoksissa
 • Monipuolinen, nykyaikainen ja toimintavarma kalusto

Työkohteitamme pääurakoinnissa:

 • Voimalaitosten ja sähköasemien rakentaminen avaimet käteen periaatteella
 • Kunnallistekniikan ja yleisten siirto- ja jakeluverkostojen rakentaminen
 • Sähkölinjojen ja verkostojen maakaapeloinnit
 • Tele- ja tietoliikenneverkostojen maakaapeloinnit
 • Vaativat pohjanrakennustyöt
 • Kaukolämpölinjojen rakentaminen

Muita palveluitamme ja työtehtäviämme:

 • Betonirakentaminen, rakennusten betonointi ja raudoitukset, paalutus- ja perustustyöt
 • Viherrakentaminen, pihojen perusrakentaminen, puistojen rakentaminen, ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen
 • Louhintatöiden johtaminen
 • Myrskyvahinkojen korjaukset
 • Saastuneiden maiden puhdistukset ja pohjaveden alentamiset