Kiertotalous Kiertotalouspalvelulla edistämme kestävää ympäristörakentamista

Maamassat ja materiaalit kiertämään! Lue mitä kiertotalous RTA-Yhtiöillä tarkoittaa ja miten sitä käytännössa toteutamme. Maa-ainesten vastaanotto palvelee maarakentajia ja kuntia Lopella Kanta-Hämeessä mm. kynnysarvomaiden ja jätteensekaisten maa-aineisten vastaanotossa.

Maa-ainesten vastaanottomme palvelee Lopella.
Vastaanotamme:

Pintamaat · Kitkamaat · Löysät maat · Ratapenkereiden päällysteet · Kynnysarvomaat · Jätettä sisältävä maa-aines (Helsinki-moreeni) · Hiekoitushiekka/sepeli · Vieraslajeja sisältävä maa-aines · Betoni- ja tiilijäte · Renkaat, rengasrouhe ja -leike · Lento- ja pohjatuhkat · Valimohiekat · Jätteenpolton kuona

TÄRKEÄÄ INFOA

Materiaalien tuonnista on sovittava etukäteen!

Vastaanottoehdot

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt:

Matti Pölkki, 040 777 9831,
matti.polkki@rta-yhtiot.fi,
myynti@rta-yhtiot.fi

Avoinna:

Materiaalien vastaanottoalue avoinna sopimuksen mukaan
Osoite: Nummenrannantie 765, 12920 Loppi

Katso sijainti kartalla

RTA-YHTIÖT Oy

Näin kiertotalouspalvelumme toimii projektikohteessamme Lopen ampumaurheilukeskuksessa

Kiertotalouden ideana on pitää maa-ainekset käytössä mahdollisimman pitkään ja edistää uusiomateriaalien käyttöä kaikessa rakentamisessa. Toteutamme mallia käytännön tasolla Lopen ampumaradan meluvallien rakentamisessa:

  • Kiertotalousalueellemme asiakkaamme voivat toimittaa omilta työmailtaan heille kelpaamatonta ylijäämämaata ja muuta maa-ainesta, kuten purku- ja rakennustyömaiden betoni- ja tiilijätettä, kynnysarvomaita, asfalttijätettä sekä energiatuotantolaitosten polttojäämiä.
  • Hyödynnämme vastaanottamamme kierrätysmateriaalit rakentamalla niistä työmaallamme mm. ampumaurheilukeskuksen suoja- ja vallirakenteita. Kiertotalousteeman alle kuuluu myös pilaantuneiden maa-ainesten kunnostus- ja puhdistustyöt.
  • Minimoimme hukkaa, hyödyntämällä meille toimitettuja ylijäämämaita ja jätemateriaaleja myös muilla työmaillamme. Urakoissamme syntyviä materiaalivirtoja voimme käyttää myös ristiin eri projektikohteiden välillä.
  • Pyrimme löytämään ja kehittämään myös uusia käyttömahdollisuuksia meille tuoduille maamassoille ja materiaaleille.

Vähemmän rekkarallia maakaatopaikoille

Useat kunnat Suomessa tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää maanrakennushankkeilta tehokkaampaa maamassojen hallintaa, logistiikkaa, kierrättämistä sekä uusiomateriaalien käyttöä. Myös maakaatopaikkojen päästöjä aiheuttavasta rekkarallista halutaan eroon ja neitseellisten maa-aineisten käyttöä vähentää.

Kiertotalouspalvelulla RTA-Yhtiöt haluaa auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisemmin sekä säästämään rakennuskustannuksia. Potentiaalia palvelulle riittää, sillä ydintoiminta-alueellamme Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä on lähivuosina alkamassa lukuisia uusia infrarakennushankkeita.

Kiertotalouspalvelumme hyödyt:

  • Rajallisten luonnonvarojen käyttö rakentamisessa vähenee
  • Kaatopaikalle loppusijoitettavan rakennus- ja purkujätteen määrä vähenee
  • Käytetyt materiaalit saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön
  • Kasvihuonepäästöt vähenevät
  • Materiaalihallinnan tehostamisella syntyvät kustannussäästöt
Rullaa sivun alkuun