Kunnossapito Vastuullista, ennakoivaa ja oikea-aikaista kunnossapitoa

RTA-Yhtiöt tekee työtä turvallisen asumisen ja liikenteen puolesta – ympäri vuorokauden, säällä kuin säällä, kunnossapidon tarpeita ennakoiden. Vastaamme katujen ja liikennealueiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä kiinteistön huolloista pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa.

Laajoissa alueurakoinneissa palvelemme mm. kaupunkeja, kuntia ja muita julkisen sektorin tilaajia sekä kiinteistöyhtiöitä. Palvelukokonaisuuden räätälöinti tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi toteutamme kunnossapitopalveluja pienempinä kokonaisuuksina mm. yksityisille asiakkaille, kuten kiinteistöjen omistajille sekä taloyhtiöiden isännöitsijöille.

Palvelukokonaisuuden räätälöinti tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

RTA alueurakoi kaupunkialueilla

RTA-Yhtiöt aloitti alueurakoinnin talvikunnossapidolla Helsingissä vuonna 1997. Nyt toteutamme alueurakointeja kokonaisvaltaisesti kattaen sekä talvi- että kesäkunnossapitoa vihertöineen. Kokonaisurakoinneissa RTA vastaa alueen ympärivuotisesta hoidosta ja ylläpidosta kokonaisuutena, tilaajan määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti.

Talvikunnossapito lisää tiellä liikkujan turvallisuutta

RTA:lla on pitkät perinteet katujen, teiden ja liikenneväylien talvikunnossapidosta. Vuonna 1968 teimme urakointia yhden koneen voimin Hyvinkäällä – tänään urakoimme kymmenillä koneyksiköillä ympäri Etelä-Suomea. Talvihoidon monipuolisia tehtäviä ovat mm. auraus, sohjon poisto, lumen siirto, liukkauden torjunta, pinnan tasaus sekä kenttien jäädytys.

Kiinteistön huolto parantaa asuinviihtyvyyttä

Suoritamme kunnossapitoa myös osana kiinteistön hoitoa. Tyypillisiä kunnossapitotehtäviä ovat lumenauraus, hiekoitus tai nurmialueiden hoito. Työkohteena voi olla yksi tai useampi julkinen tai yksityinen kiinteistö.

Viherhoito luo viihtyisää asuinympäristöä

Hoidamme alueurakkakohteidemme viheralueita kokonaisvaltaisesti. Viheralueiden hoito sisältää mm. nurmikoiden, kukkakasvien, pensaiden ja puiden hoitoa. Vihertyönjohtajillamme ja vihertyöntekijöillämme on viheralan ammattipätevyys työtehtävän vaativuuden mukaisesti. Vaativissa kohteissa teemme yhteistyötä alihankintaverkostomme viherosaajien kanssa. Esimerkiksi puiden hoidoissa ja kaadoissa käytämme apuna arboristien eli puuhoidon ammattilaisten asiantuntemusta.

Kunnossapitokalusto

Kunnossapitokalustomme muotoutuu urakkakohteidemme ja asiakkaidemme tarpeiden mukaiseksi. Usean vuoden urakkakohteisiin investoimme kohteeseen sopivan kaluston tai teemme alihankintasopimuksia aliurakoitsijoiden kanssa kohteen hoitamisesta. Kalustohankinnoissa on tärkeänä valintakriteerinä kaluston toimivuus kohteen tarpeisiin sekä ympäristöystävällisyys. Työhön valitaan mahdollisimman pienipäästöistä kalustoa. Pääasiassa kunnossapitotyöt tehdään erikokoisilla pyöräkoneilla, tienhoitoautoilla, imu- ja pesukalustolla sekä suurteholeikkureilla. Näiden lisäksi käytetään työn vaatimaa erikoiskalustoa tarpeen mukaan.

Kunnossapidon työmaat

Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen osan infran kunnossapidon alueurakka

Kunnossapitourakka sis. vihertyöt, puhtaanapidon ja talvihoidon hiekannostoineen. Työn suorittaa aliurakkana Metsä-Mattila Oy.

Kunnossapitopalvelut

Hämeenlinnan ruutukaavakeskuksen alueurakka 2022–2023

Kunnossapitourakka sis. talvihoitotyöt hiekannostoineen sekä puhtaanapidon. Aliurakoitsijana Metsä-Mattila Oy.

Kunnossapitopalvelut

Riihimäen Kotikulma

Sidottujen pintojen talvi- ja kesähoito.

Kunnossapitopalvelut

Ota yhteyttä kunnossapidon tarpeissa!

Ota yhteyttä

Rullaa sivun alkuun