Kunnossapitopalvelut RTA sujuvoittaa kantakaupunkilaisten elämää Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen alueen ja keskustan ruutukaava-alueen alueurakat 2021–2025, infran kunnossapito

Kokenut kunnossapidon ammattilainen RTA parantaa asumisen ja liikkumisen turvallisuutta sekä ympäristön viihtyvyyttä. Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehty alueurakkasopimus kattaa kantakaupungin pohjoisen osan ja keskustan ruutukaava-alueen infran kunnossapitotyöt nelivuotisella sopimuksella.

Alueurakointi kattaa katujen ja viheralueiden ympärivuotisen kunnossapidon. Aliurakoitsijana toimii paikallinen Metsä-Mattila Oy, jolla on pitkä kokemus kiinteistöjen ja liikenneväylien kunnossapidosta Hämeenlinnassa ja lähialueilla.  Työnjohdosta ja alueen ympärivuotisen hoidosta ja ylläpidosta kokonaisuutena vastaa RTA-Yhtiöt. Hankkeen saamista puolisivat kilpailukykyinen urakkahinta sekä yhtiön pitkät perinteet katujen, teiden ja liikenneväylien sekä viheralueiden kunnossapidosta.

– Pystyimme tarjoamaan vaadittavat resurssit ja ammattitaidon hankkeen hoitamiseen tilaajan määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti, kertoo hoitopäällikkö Jarmo Sundberg.

Infran ympärivuotista kunnossapitoa

Kunnossapitoa tehdään laaja-alaisesti ympäri vuoden. Talviajan tehtäviä ovat lumen auraus, lähisiirto ja kuljetus välivarastointipaikkaan sekä sohjon, polanteen ja hiekoitushiekan poistot. Kunnossapitoon kuuluu myös katupintojen tasausta, liukkauden torjuntaa, koirapuiston talvihoitoa ja liikennemerkkien puhdistusta. Kesäajan kunnossapitoon kuuluu pääasiassa viheralueiden hoitoa eli niittoa, vesakonraivausta sekä nurmialueiden ja kukkakasvien hoitoa. Myös pensaat, köynnökset ja puut hoidetaan viheralueiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Ylläpitotöihin liittyy monia muitakin tehtäviä, kuten alueiden puhtaanpitoa, roska-astioiden tyhjennystä, sora- ja kivituhkaisten väylien hoitoa, kuivatusrakenteiden hoitoa, muurien hoitoa sekä varusteiden ja kalusteiden pienimuotoista hoitoa.

Puhdas ympäristö on Hämeenlinnan kaupungille myös imagokysymys. Lukuisten kesätapahtumien kaupungissa panostetaan ympäristön puhtaanapitoon. Roskat kerätään ja roska-astiat tyhjennetään alueen siisteyden ylläpitämiseksi. Kadut ja torit pestään pöly- ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Puhtaanapidolla ehkäistään myös rottien lisääntymistä kantakaupungissa. Liikennemerkkien uusimiset ja pesut, kuoppien poistot sekä talviajan auraukset, hiekoitukset ja katujen suolaamiset parantavat alueen liikenneturvallisuutta.

Ennakointia ja erikoisosaamista

Kunnossapito vaatii ennakointia, varautumista ja toimenpiteisiin ryhtymistä ennen kuin ongelmia syntyy.  On osattava tulkita sääennustuksia ja lähteä liikkeelle oikeaan aikaan auraamaan, hiekoittamaan tai suolaamaan. Pitää myös tietää, missä on jyrkkiä mäkiä, näkymäesteitä tai tavallista enemmän toimenpiteitä vaativia erikoiskohteita, kuten siltoja tai kauppakeskuksia.

Turvallisuutta ei voi korostaa liikaa. Varsinkin talvella riskit kasvavat, kun aurataan pimeällä ja huonolla säällä, tai kun sääolot sahaavat vesisateesta runsaaseen lumentuloon.

– Päivitysaikamme ajoittuu marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Silloin urakoitsijan on oltava tavoitettavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Valppaana pitää olla ja sääpalveluja seurattava aktiivisesti.

Hämeenlinnan pohjoisen alueurakkakohteessa on myös erityiskuljetusreittejä, missä tulee huomioida puitten oksien korkeudet. Tien viereen istutettujen lehmusten oksat tulee leikata 6 ja 7 metrin korkeudelta rekkaliikenteen sujumiseksi. Viherpuolella erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat esimerkiksi leikkivälineiden tarkastukset ja huollot niiden turvallisen käytön varmistamiseksi.

Alueurakan taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Vaikeiden sääolosuhteiden takia esimerkiksi liukkaudentorjunta on voinut hetkittäin viivästyä, mutta tilanteet on saatu paikattua nopeasti.

Kehuja on puolestaan saatu esimerkiksi lisäpenkkien ja roska-astioiden asennuksista.

– Kaikki voitava tehdään ja joskus enemmänkin kuin urakkasopimukseen sisältyy.  Asiakkaan tyytyväisyys on yhtiömme lähes 60-vuotisen tarinan kivijalka.

Kunnossapidon vastaavana mestarina katupuolella toimii Jarmo Sundberg ja viherpuolella Satu Laine.

Tekstit Riikka Lång

Urakkatiedot

  • Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen osan ja keskustan ruutukaava-alueen infran kunnossapidon alueurakat
  • Katu- ja viheralueiden ylläpidon alueurakka, pääurakka
  • Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki
  • Urakka-aika: 10/2021–9/2025
  • Urakkasumma 658.000 euroa/vuosi
Rullaa sivun alkuun