Infrarakentaminen Tammiston sähköasemauudistus oli mittavuudessaan omaa luokkaansa

Suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi Vantaan Tammiston sähköaseman täyssaneeraukseen noin 17,5 miljoonalla eurolla. Maanrakennus- ja rakennusurakoinnista vastasi RTA-Yhtiöt pettämättömällä projektijohdon ammattitaidollaan. Vuoden 2022 lopussa valmistunut projekti oli yksi yhtiön historian mittavimmista sähköasemahankkeista.  

Fingridin hallinnoiman Tammiston sähköaseman uudistaminen oli osa pääkaupunkiseudun isoa investointihanketta, jolla yhtiö vastaa seudun kasvavaan sähköntarpeeseen ja turvaa sähkönsaantia tulevina vuosikymmeninä. RTA-Yhtiöt sai urakoinnin kilpailutuksen seurauksena:

– Tammistossa sijaitseva kantaverkon sähköasema on pääkaupunkiseutulaisten sähkönsaannin solmukohta. Nyt ikääntynyt avokytkinlaitos uusitaan sisäkytkinlaitokseksi, mikä edellyttää todella mittavia maanrakennus – ja rakennustöitä. RTA-Yhtiöt valikoitui hankkeen rakennusurakoitsijaksi, koska oli yksinkertaisesti kustannustehokkain, projektipäällikkö Jarmo Henttinen Fingridiltä kertoo.

Merkittävä valtti hintakilpailuissa on RTA-Yhtiöiden pitkä kokemus. Se tuo ymmärrystä riskeistä ja tekee niistä ennakoitavia ja hallittavia. Näin hinnoitteluun ei tarvitse laskea niin paljoa riskivaraa.

Rakennusurakointi kauppakeskus Jumbon ja viihdekeskus Flamingon naapurissa käynnistyi kesäkuussa 2020. Suurin osa RTA:n vastaamasta urakasta oli tehty vuotta myöhemmin, jolloin työmaa luovutettiin laiteasentajien haltuun. Tämän jälkeen tehtiin maanrakennus- ja perustöitä laiteasentajalle aliurakkana sekä viimeisteltiin oman urakan töitä.

Kaikki osaaminen pelissä

Urakointi oli lukuisine työvaiheineen ja aliurakointeineen erityisen laaja. Maanrakennus- ja aluetöinä toteutettiin muun muassa kaivuuta, louhintaa, tien rakentamista ja asfaltointia. GIS-rakennuksen rakentamiseen kuului paikallavalutöitä, elementtiasennuksia, teräsrakenteita, vesikattotöitä, julkisivumuurausta ja niin edelleen. Lisäksi suoritettiin muuntajien UMBRA-käsittelyä.

– Paikallavalut sisälsivät raudoitusta 120 000 kiloa ja betonointia 800 kuutiota. Betonielementtejä asennettiin 251 kappaletta. Julkisivun tiilimuuraukset sisälsivät 130 000 kappaletta tanskalaisvalmisteisia tiiliä. Lisäksi työmaa-alueella suoritettiin louhintaa noin 3000 kuution edestä. Esimerkit kertovat hyvin niin työmäärästä kuin osaamis- ja resurssitarpeesta, kertoo työpäällikkö Janne Heinonen.

Parhaimmillaan työmaalla oli samaan aikaan useita kymmeniä aliurakoitsijoita koneineen. Tässä kokonaisuudessa työsuunnittelu, aikataulutus ja aliurakoiden yhteensovittaminen olivat avainasemassa. Myös työturvallisuuden piti olla huippuunsa viritetty.

– Työskentelimme toimivan sähköaseman alueella. Se tarkoitti, että esimerkiksi suuria louhintatöitä tehtiin voimajohtojen, ilmalinjojen ja suurjännitteiden keskellä.
Yllätyksiltäkään ei vältytty

Työ toteutettiin taloudellisten ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti, vaikka työmaalla riitti myös haasteita. Aikataulupainetta aiheuttivat varsinkin suurten louhintojen aiheuttamat lisätyöt sekä sähköaseman vaativa arkkitehtuuri, jossa tanskalaisesta tiilestä tehty julkisivu toteutettiin neljällä eri muuraustyylillä.

Oman jännitysmomenttinsa hankkeeseen toi Uudenmaan koronasulku. Se aiheutti hetkittäin yllättäviä resurssivajauksia tartuntojen ja niistä seuranneiden karanteenien vuoksi. Myös sosiaalitilojen käyttöä jouduttiin rajaamaan ja porrastamaan, mikä sekin aiheutti ylimääräistä päänvaivaa.

– Korona tuli puun takaa, eikä siihen pystytty ennakolta täysin varautumaan. Onneksi kokemus auttaa ratkaisemaan vaikeatkin tilanteet parhain päin.

Projektityön ja yhteispelin taidon näyte 

Vaativan hankkeen valmistuminen oli saumattoman yhteispelin tulosta. RTA:n oma projektitiimi koordinoi työmaatapahtumia tottuneesti. Alihankintakumppaneiden työtä valvottiin tiiviisti työmaalla olevan työnjohdon toimesta. Koska laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet täytettiin, asiakas ja oman yrityksen johto olivat tyytyväisiä.

– On aina hienoa saada asiakkaalta kiitosta projekteista, joiden eteen on yhdessä tehty paljon töitä. Koko sähköasemahankkeen onnistumisella on myös isompi merkitys sähkönsaannin turvaamisessa pääkaupunkiseudun ihmisille.

Yhteistyö Fingridin kanssa jatkuu uusien projektien parissa. Seuraavaksi ryhdytään urakoimaan Espoon Hepokorven sähköaseman yhteishanketta Kehä III -tien varteen.

– Luotettavalla rakennusurakoinnilla ja projektinjohdolla on kysyntää, kun sähköasemia ja voimalaitoksia Suomessa lähivuosina uusitaan. Vihreä siirtymä lisää osaltaan uusien sähkölaitosten tarvetta. Tämä sopii meille ja osaamispalettiimme täydellisesti, iloitsee Heinonen.

Urakointi oli lukuisine työvaiheineen ja aliurakointeineen erityisen laaja. Julkisivun tiilimuuraukset sisälsivät 130 000 kappaletta tanskalaisvalmisteisia tiiliä.

 

Vantaan Tammiston uusi sähköasema:

  • Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n hallinnoima sähköasema.
  • Käyttöikänsä päähän tulleen avokytkinlaitoksen muutos sisäkytkinlaitokseksi.
  • Uudistettu sähköasema kytkee Helsingin ja Vantaan kiinni kantaverkkoon.
  • Laitoksen läpi menee vuosittain sähköenergiaa noin 1,3 TWh.
  • Lisää sähkön toimitusvarmuutta pääkaupunkiseudulla entisestään.
  • Näkyvällä paikalla sijaitseva sähköasema on arkkitehtonisesti näyttävä.

RTA:n rakennusurakointi kohteessa:

  • Kohteen urakkahinta kokonaisuudessaan yli 6 milj. euroa
  • Urakka-aika 06/2020–12/2022

Tammiston sähköaseman rakennusurakan projektinjohdosta vastasi ammattitaitoinen kaksikko: työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja Janne Heinonen sekä työnjohtaja Jesse Aspholm.

 

Teksti: Riikka Lång

Rullaa sivun alkuun